Fälld

Husman Hagberg

Uttalandedatum: 2019-11-07Diarienummer: 19-251Anmälare: En konsumentMotpart: Husman HagbergFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt.DM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Husman Hagberg agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Husman Hagberg, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

 

Företagets uppgifter

Husman Hagberghar uppgett att reklam inte av företaget delas ut till konsumenter som visat att de inte vill ha reklam och att det således skett ett misstag i det aktuella fallet.

 

DM-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Husman Hagberg har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress. DM-nämnden finner därmed att företaget agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare