Fälld

Notar, Hammarby Sjöstad

Uttalandedatum: 2019-11-07Diarienummer: 19-253Anmälare: En konsumentMotpart: Notar, Hammarby SjöstadFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: DM-nämnden finner att Notar Hammarby Sjöstad agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Notar Hammarby Sjöstad, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

 

Företagets uppgifter

Notar Hammarby Sjöstad har uppgett att reklamen delats ut av misstag i det aktuella fallet och att företaget fortsättningsvis inte kommer kontakta anmälaren.

 

DM-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Notar Hammarby Sjöstad har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress. DM-nämnden finner därmed att företaget agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen.                                                    

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare