Fälld

Viasat

Uttalandedatum: 2020-01-03Diarienummer: 19-293Anmälare: En konsumentMotpart: Viasat Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Viasat har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Viasat (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Viasat har uppgett att anmälaren blivit uppring till följd av att företagets rutiner för telefonförsäljning inte följts. Anmälaren har inte förekommit i något adressunderlag som Viasat skickat till sina externa partners som ringer samtalen, utan säljarna har själva tagit fram telefonnumret till anmälaren och ringt honom. Det bryter mot Viasats regler och Viasat har uppgett att de sett över rutinerna för att säkerställa att säljare i framtiden inte själva lägger in telefonnummer i sina listor. Anmälarens telefonnummer är nu spärrat för framtida samtal.

 

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att Viasats underleverantör har ringt anmälaren. Viasat har ett långtgående ansvar för sina underleverantörer och anses därför ha brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

 

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare