Friad

Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 2020-01-26Diarienummer: 19-296Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk DirektreklamFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Behandling av personuppgifter NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan bifall

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd flera gånger av Svensk Direktreklam (företaget) trots att hon tidigare har bett företaget att inte kontakta henne samt har låtit införa sitt telefonnummer i spärregistret NIX- Telefon.

Uppgifter från Föreningen NIX-Telefon

Nämnden har från Föreningen NIX-Telefon inhämtat att anmälarens telefonnummer infördes i spärregistret den 3 februari 2014.

 

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de aldrig ringer till konsumenter i marknadsföringssyfte. Företaget ringer däremot s.k. kontrollsamtal, samtal för att säkerställa att distributionen av reklam, tidningar och övrigt fungerar i det distriktet. Dessa samtal rings endast till personer som anmält intresse att delta i vad som utgör en kontrollpanel. Företaget har uppgett att det som skett i förevarande fall är att anmälaren inledningsvis varit medlem i kontrollpanelen, men att företaget begått ett misstag när hon senare begärde utträde ur panelen. Därför har anmälaren fortsatt ringts upp av företaget. Företaget har bett om ursäkt för det inträffade och har avregistrerat anmälaren från kontrollsamtal.

 

 

DM-nämndens bedömning

Underlaget visar att den anmälda incidenten inte rör direkt marknadsföring och inte faller under varken marknadsföringslagen eller DM-nämndens kompetens. Anmälan lämnas därför utan bifall i sin helhet.

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                     

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare