Fälld

PEC Sweden

Uttalandedatum: 2020-01-03Diarienummer: 19-298Anmälare: En konsumentMotpart: PEC SwedenFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Laglig grund för behandling av personuppgifter DM-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan bifall

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av PEC Sweden (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att han bett företaget att han inte vill bli kontaktad.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de efter en eftersökning i sin databas inte kan hitta anmälarens uppgifter eller att samtal ska ha ringts till hans telefonnummer och att de inte har ringt telefonnumret.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Det går inte av underlaget att fastslå om PEC Sweden har ringt anmälaren eller ej. Anmälan lämnas därför utan bifall.                                                    

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

 

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare