Fälld

Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 2020-01-10Diarienummer: 19-302Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk DirektreklamFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltNIX-nämndens beslut: Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam, trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

 

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam har uppgett att utdelningen av oadresserad post skett på grund av ett misstag.

DM-nämndens bedömning

 

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att Svensk Direktreklam delat ut den anmälda reklamen till en konsument som motsatt sig sådan reklam genom en Nej tack-skylt. Svensk Direktreklam har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare