Fälld

Viasat

Uttalandedatum: 2020-01-03Diarienummer: 19-311Anmälare: En konsumentMotpart: ViasatFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig detta. Laglig grund för behandling av personuppgifter DM-nämndens beslut: Viasat har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt motsatt sig det. Viasat har behandlat personuppgifter i strid med EU:s förordning om personuppgifter (GDPR)

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Viasat (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon. Anmälaren har även uppgett att han bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Viasat har uppgett att anmälaren blivit uppring till följd av att företagets rutiner för telefonförsäljning inte följts. Anmälaren har inte förekommit i något adressunderlag som Viasat skickat till sina externa partners som ringer samtalen, utan säljarna har själva tagit fram telefonnumret till anmälaren och ringt honom. Det bryter mot Viasats regler och Viasat har uppgett att de sett över rutinerna för att säkerställa att säljare i framtiden inte själva lägger in telefonnummer i sina listor. Anmälarens telefonnummer är nu spärrat för framtida samtal.

 

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår även att anmälaren bett företaget att inte kontakta honom. En sådan begäran ska enligt DM-nämnden betraktas som en invändning mot att konsumentens personuppgifter behandlas i direkt marknadsföringsändamål. Viasat har uppgett att deras underleverantör inte följt företagets rutiner. DM-nämnden har tidigare uttalat sig om att ett företag har ett långtgående ansvar för sina underleverantörer.

Viasat har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen och behandlat personuppgifter i strid med GDPR då företaget låtit kontakta en konsument i direkt marknadsföringssyfte efter att denne invänt mot det.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare