Fälld

PostNord

Uttalandedatum: 2020-02-27Diarienummer: 19-350Anmälare: En konsumentMotpart: PostNordFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt. NIX-nämndens beslut: PostNord har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de låtit dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord, trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgett att han tidigare bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

PostNord har uppgett att den anmälda oadresserade reklamen delats ut till följd av ett misstag av utdelaren.

DM-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

PostNord har inte motsatt sig uppgiften att oadresserad reklam delats ut till anmälarens adress.

Företaget har därför, om än på grund av ett misstag, agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att låta dela ut oadresserad reklam till en konsument som motsatt sig det.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare