Fälld

Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 2020-02-21Diarienummer: 19-351Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk DirektreklamFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt NIX-nämndens beslut: Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam (företaget) trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

 

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam har uppgett att de är mycket noga med att följa etiska regler inom marknadsföringsbranschen och att varje utdelare av reklam får instruktioner om Nej Tack-dekaler när de börjar. Företaget har uppgett att det trots rutiner som dessa förekommer incidenter då oadresserad reklam delas ut av misstag till en konsument som motsatt sig sådan reklam.

I förevarande fall har företaget uppgett att utdelaren har missat Nej Tack-dekalen, något som företaget ber om ursäkt för. Företaget har tagit upp incidenten med utdelaren på anmälarens ort och tror att Nej Tack-dekalen kommer respekteras framledes.

 

DM-nämndens bedömning

 

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att företaget låtit dela ut oadresserad reklam i strid med 21 § marknadsföringslagen.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

              

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare