Friad

Postkodlotteriet

Uttalandedatum: 2020-02-27Diarienummer: 19-354Anmälare: En konsumentMotpart: PostkodlotterietFrågeställning: Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det.NIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den 22 december 2019 mottagit adresserad reklam från Postkodlotteriet (företaget) trots att han tydligt motsatt sig detta genom att kontakta företaget och motsätta sig sådan reklam.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de efter en utredning funnit att anmälaren har kontaktat företaget den 20 december 2019 med en begäran om avregistrering från direktreklam. Företagets kundtjänst har den 27 december lagt in anmälarens uppgifter i spärregister. Eftersom reklamen gäller adresserad reklam kan det inte anses tillräckligt att företaget har haft två dagar på sig att stoppa utskicket som anmälaren mottog den 22 december. Därför har anmälaren mottagit adresserad reklam trots sin begäran om avregistrering.

DM-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka adresserad reklam till en konsument om denna tydligt har motsatt sig det. En konsument kan exempelvis kontakta företaget och invända mot att ta emot direktreklam för att aktualisera förbudet.

I förevarande fall har företaget låtit skicka adresserad reklam till en konsument som motsatt sig detta två dagar innan reklamen mottogs av anmälaren. Ett postalt utskick av påtalat slag går troligen inte att stoppa med så kort varsel. Företaget har även uppgett att de kort tid efter anmälarens begäran fört in honom i internt spärregister. Företaget har därför inte överträtt 21 § marknadsföringslagen. Anmälan lämnas utan bifall.

 

 

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare