Fälld

Viasat

Uttalandedatum: 2020-02-27Diarienummer: 19-356Anmälare: En konsumentMotpart: ViasatFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: Viasat har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i direkt marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direkt marknadsföringssyfte den 20 november 2019 trots att han tidigare har invänt mot att bli kontaktad av Viasat (företaget) i det syftet. Anmälaren har även uppgett att företaget har bekräftat att de skulle föra in honom i internt spärregister.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälaren kontaktats vid ett tillfälle, den 20 november 2019 av företagets underleverantör.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att anmälaren hävdar att han kontaktat företaget och motsatt sig kontakt från dem, samt att han fått bekräftat att han skulle föras in i internt spärregister. Företaget har däremot uppgett att de endast ringt anmälaren vid ett tillfälle.

DM-nämnden finner ingen anledning att inte tillmäta tilltro till anmälarens uppgift om att han motsatt sig kontakt från företaget.

Viasat har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

 

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                      

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

 

Mattias Grundström   

Sekreterare