Fälld

Viasat

Uttalandedatum: 2020-02-27Diarienummer: 19-358Anmälare: En konsumentMotpart: ViasatFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: Viasat har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i direkt marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd i direkt marknadsföringssyfte trots att hon tidigare har invänt mot att bli kontaktad av Viasat (företaget) i det syftet.

 

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälarens uppgifter inte är uttaget för bearbetning för telefonförsäljning av företaget. Företagets externa underleverantör PEC som bedriver telefonförsäljning för företaget kan inte heller hitta uppgifterna i sina register.

Företaget har vidare uppgett att det dock är sannolikt att anmälaren blivit kontaktad av Viasat eftersom det telefonnummer som uppringaren har använt hör till en annan extern underleverantör som bedriver telefonförsäljning åt företaget.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att det är sannolikt att företaget låtit ringa en konsument som tydligt motsatt sig det. DM-nämnden bedömer därför att Viasat brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                      

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare