Fälld

Viasat

Uttalandedatum: 2020-02-27Diarienummer: 19-361Anmälare: En konsumentMotpart: ViasatFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det.NIX-nämndens beslut: Viasat har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i direkt marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direkt marknadsföringssyfte trots att han tidigare har invänt mot att bli kontaktad av Viasat (företaget) i det syftet.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att anmälaren har kontaktat företaget för att motsätta sig kontakt från företaget, men att anmälaren trots detta har blivit uppringd. Företaget har uppgett att de misslyckats informera sina underleverantörer om konsumentens önskemål om att inte bli kontaktad.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att företaget har låtit kontakta anmälaren trots att anmälaren tidigare har bett företaget att inte kontakta honom. Viasat har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                      

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare