Friad

Fiskars Sweden AB

Uttalandedatum: 2020-02-21Diarienummer: 19-364Anmälare: En konsumentMotpart: Fiskars Sweden ABFrågeställning: Krav på samtycke vid sms-reklamNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan bifall

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms från Fiskar Sweden AB (företaget) trots att hon kontaktat företaget om motsatt sig sådan sms-reklam.

 

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de har sökt igenom alla meddelanden som inkommit till både Fiskars och Iittala men har inte kunnat hitta något meddelande där anmälaren invänder mot sms-reklam. Företaget har inte heller hittat något fel på kontaktformuläret som anmälaren har angett att hon använt vid kontakt med företaget. Företaget har efter anmäld incident avregistrerat anmälaren från framtida sms-reklam. Företaget kan inte visa hur samtycke initialt inhämtats från anmälaren eftersom sådan äldre dokumentering har förstörts i enlighet med gällande lagkrav.

 

DM-nämndens bedömning

Krav på samtycke vid SMS-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att skicka sms eller mms till mobiltelefonnummer utan att konsumenten först samtyckt till utskicket. Vad gäller ett initialt samtycke så framgår det av underlaget att anmälaren troligen varit i ett kundförhållande med företaget, då hon angett att hennes telefonnummer angetts till företaget främst för avisering vid paketleverans.

Vad gäller den påstådda invändningen mot sms-reklam framgår motstridiga uppgifter. Anmälaren har uppgett att hon flera gånger via företagets kontaktformulär invänt mot att ta emot sms-reklam medan företaget inte kan hitta att sådant meddelande har mottagits av dem.

DM-nämnden finner inte att endera parts yttrande bör tillmätas mer tilltro än den andra, frågan lämnas därför utan bifall.

 

 

 

 

                                                                   

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

                                                                  

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare