Fälld

Carolinas Matkasse AB

Uttalandedatum: 2020-03-05Diarienummer: 19-337Anmälare: En konsumentMotpart: Carolinas Matkasse ABFrågeställning: Krav på tillfredsställande avregistreringsfunktion.NIX-nämndens beslut: Carolinas Matkasse AB har brutit mot 20 § marknadsföringslagen eftersom företagets sms-reklam inte försetts med en avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har tagit emot sms-reklam från Carolinas Matkasse AB (företaget) och att denna sms-reklam saknar en tillfredsställande funktion för avregistrering.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. DM-nämnden gör därför en bedömning baserad på inkommet underlag.

Av underlaget framgår att företaget inte försett sin sms-reklam med en tillfredsställande avregistreringsfunktion. Företaget har därför brutit mot 20 § marknadsföringslagen.

 

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                     

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist