Fälld

Top Notch AB

Uttalandedatum: 2020-03-06Diarienummer: 19-357Anmälare: En konsumentMotpart: Top Notch ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det.NIX-nämndens beslut: Top Notch AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i direkt marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Top Notch AB (företaget) trots att han tidigare har invänt mot att bli kontaktad av företaget i direktmarknadsföringssyfte.

Företagets uppgifter

Företaget har inte motsatt sig uppgift att anmälaren blivit uppringd av företaget. Företaget hävdar att de inte brutit mot marknadsföringslagen då de kontrollerat alla telefonnummer mot spärregistret NIX-Telefon samt tillägger att det är tillåtet att ringa två månader efter utförd kontroll mot NIX-Telefon.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

DM-nämnden noterar att företaget yttrat sig med fokus på spärregistret NIX-Telefon. Frågan i detta ärende gäller dock inte att konsumenten varit spärrad i NIX-Telefon, utan att konsumenten bett företaget att inte kontakta honom, och därmed har motsatt sig direktreklam från företaget.

Av underlaget framgår att företaget har ringt anmälaren i direktmarknadsföringsändamål. Företaget har inte bemött frågan om konsumentens invändning mot direktreklam. DM-nämnden bedömer därför att företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                      

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare