Fälld

Sydsvenska Dagbladet

Uttalandedatum: 2020-03-05Diarienummer: 19-363Anmälare: En konsumentMotpart: Sydsvenska DagbladetFrågeställning: Marknadsföring per sms till konsument som tydligt motsatt sig det.NIX-nämndens beslut: Sydsvenska Dagbladet AB har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till konsument utan samtycke

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har tagit emot sms-reklam från Sydsvenska Dagbladets AB (företaget) trots att han tidigare har avregistrerat sig från sådan reklam.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att inkomma med ett yttrande.

DM-nämndens bedömning

Sms-reklam till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring via sms till en konsument utan dennes samtycke på förhand.

Av underlaget framgår att konsumenten invänt mot att ta emot sms-reklam, samt att han trots detta. Mottagit sms-reklam från företaget.

Företaget har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument som inte givit sitt samtycke till detta.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                     

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist