Fälld

Bjurfors Östermalm

Uttalandedatum: 2020-03-06Diarienummer: 20-005Anmälare: En konsumentMotpart: Bjurfors ÖstermalmFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: Bjurfors Östermalm har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Bjurfors Östermalm (företaget) trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgett att han tidigare kontaktat företaget och fått bekräftat att han inte framledes skulle få mer oadresserad reklam från företaget.

 

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de är mycket noga med att följa etiska branschregler och att den anmälda reklamen delats på grund av ett misstag vid utdelningen av företagets underleverantör. Företaget har uppmärksammat underleverantören på den inträffade incidenten och ber om ursäkt.

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att företaget via en underleverantör låtit dela ut oadresserad reklam i strid med 21 § marknadsföringslagen.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

              

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare