Fälld

Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 2020-03-06Diarienummer: 20-031Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk DirektreklamFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltNIX-nämndens beslut: Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam (företaget) trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam.

 

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de är mycket noga med att följa etiska branschregler, där respekt för Nej tack-dekalen är viktigt. Utdelningen av den anmälda reklamen är till följd av ett misstag av en utdelare. Alla utdelare får instruktioner om sitt arbete men trots detta händer enstaka incidenter där en utdelare av misstag delar ut oadresserad reklam till någon som avböjt detta. I detta specifika fall har företaget uppgett att utdelaren missuppfattat sina instruktioner och företaget ber om ursäkt för detta.

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att företaget låtit dela ut oadresserad reklam i strid med 21 § marknadsföringslagen.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

              

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare