Fälld

Caredirect.se

Uttalandedatum: 2020-04-08Diarienummer: 20-006Anmälare: En konsumentMotpart: Caredirect.seFrågeställning: Obeställd varaNIX-nämndens beslut: Caredirect.se har bedrivit marknadsföring i strid med god sed vid marknadsföring då de har skickat faktura jämte varor till en konsument utan att denne beställt något

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit blivit kontaktad av Caredirect.se (företaget) per telefon i direktmarknadsföringsändamål. Under samtalet tackade han flera gånger nej till det erbjudande som företaget erbjöd, trots detta fick anmälaren hem paket och fakturor från företaget.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de initialt har ringt anmälaren för att han deltagit i en tävling hos det företag som Caredirect.se köper leads från. På så sätt har företaget erhållit samtycke att ringa honom.

Företaget har vidare bekräftat att telefonsamtalet inte gått till enligt rutin då varor och faktura skickats till anmälaren trots att han sagt nej under telefonsamtalet. Företaget har vidtagit åtgärder mot försäljaren som ringde samtalet och har vid kontakt med anmälaren sagt att han kan bortse från fakturan.

DM-nämndens bedömning

I bilagan till marknadsföringslagen listas i punkt 21 marknadsföringsmaterial som inkluderar en faktura som ger konsumenten anledning att tro att han har beställt produkten som en otillbörlig affärsmetod.

DM-nämnden gör i detta fall bedömningen att företaget har överträtt nyss nämnda punkt då företaget efter ett erbjudande via telefonförsäljning skickat varor och fakturor till en konsument trots att konsumenten inte tackat ja till erbjudandet.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.              

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare