Friad

Hallon

Uttalandedatum: 2020-04-17Diarienummer: 20-014Anmälare: En konsumentMotpart: HallonFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det.DM-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Hallon (företaget) trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att anmälarens nummer är registrerat på ett företag och att Hallon ringt detta företag för att bedriva företagsförsäljning.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att företaget ringt anmälarens telefonnummer för att bedriva företagsförsäljning, då anmälarens nummer är registrerat på ett företag.

Anmälan lämnas därmed utan åtgärd.

 

 

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                     

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström                                 

Sekreterare