Fälld

Notar, Stockholm

Uttalandedatum: 2020-04-08Diarienummer: 20-025Anmälare: En konsumentMotpart: Notar, StockholmFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det med en Nej tack-skylt. Obeställd sms-reklam DM-nämndens beslut: Notar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det. Notar har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke till detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har fått oadresserad reklam från Notar trots att hans brevlåda har en Nej tack-skylt. Han har vidare uppgett att han mottagit sms-reklam från samma företag utan att ha gett sitt samtycke till detta.

Företagets uppgifter

Notar (företaget) har underlåtit att yttra sig i ärendet.

 

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en Nej tack-skylt på sin brevlåda anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför inkomna uppgifter till grund för bedömningen. DM-nämnden bedömer att företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

 

Obeställd sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring via sms till en konsument utan dennes samtycke på förhand.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför inkomna uppgifter till grund för bedömningen. DM-nämnden bedömer att företaget har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan erforderligt samtycke.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                     

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist