Fälld

Sokrates Taverna

Uttalandedatum: 2020-04-08Diarienummer: 20-030Anmälare: En konsumentMotpart: Sokrates TavernaFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltNIX-nämndens beslut: Sokrates Taverna har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Sokrates Taverna (företaget) trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

 

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att den utdelade oadresserade reklamen troligen delats ut till följd av ett misstag av utdelaren. Företaget använder sig av ett externt företag för utdelningen av reklam. Företaget ber om ursäkt för det inträffade.

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att företaget via en underleverantör låtit dela ut oadresserad reklam till anmälaren. DM-nämnden har tidigare uttalat sig om att ett företag har ett långtgående ansvar för sina underleverantörer. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta dela ut oadresserad reklam till någon som tydligt motsatt sig detta.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare