Fälld

Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 2020-04-17Diarienummer: 20-058Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk DirektreklamFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam (företaget) trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

 

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att den anmälda reklamen delats ut på grund av ett misstag vid utdelningen och företaget ber om ursäkt för detta. Distriktet i fråga har en ny utdelare som fått tydliga instruktioner om rutinerna för Nej tack-dekaler och tror och hoppas att Nej Tack-dekalen kommer att respekteras fortsättningsvis.

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de låtit dela ut oadresserad direktreklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström,  Sekreterare