Friad

Uniq Dialog

Uttalandedatum: 2020-04-17Diarienummer: 20-065Anmälare: En konsumentMotpart: Uniq DialogFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter DM-nämndens beslut: Anmälan lämnas i sin helhet utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Uniq Dialog (företaget) trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har inte bestritt uppgift om att anmälaren ringts upp av företaget i direktmarknadsföringssyfte. Företaget har dock uppgett att anmälaren inte vid något tillfälle har svarat i telefon, och att företaget därför inte tagit emot anmälarensinvändning mot marknadsföringen. Företaget har vidare uppgett att anmälaren via e-post den 28 februari 2020 har begärt avregistrering från företagets direktmarknadsföring samt att företaget omedelbart efter invändningen upphört med marknadsföringen till anmälaren samt har bekräftat denna åtgärd för anmälaren via e-post.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att företaget har ringt anmälaren i direktmarknadsföringsändamål utan att anmälaren har svarat. Anmälaren kan därför inte ha framfört sin begäran om avregistrering per telefon. Företaget har uppgett att de direkt vid anmälarens begäran om avregistrering per e-post upphört med telefonförsäljningen till anmälaren.

Anmälan lämnas därför i sin helhet utan åtgärd.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

Mattias Grundström,  Sekreterare