Fälld

Hallon

Uttalandedatum: 2020-04-17Diarienummer: 20-066Anmälare: En konsumentMotpart: HallonFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter DM-nämndens beslut: Hallon har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument i direktmarknadsföringssyfte trots att konsumenten tydligt motsatt sig det. Hallon har behandlat personuppgifter i strid med EU:s förordning om personuppgifter eftersom de behandlat personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål trots konsuments invändning mot det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Hallon (företaget) trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att deras telefonförsäljning sköts av en underleverantör till företaget, och att denna underleverantör utför alla uppdrag i enlighet med lag, praxis och branschstandard. Företaget har uppgett att anmälaren blev införd i NIX- Telefon först tre dagar senare än företagets kontroll mot NIX-registret och att företaget därför inte kunnat veta att anmälaren var införd i spärregistret samt att företaget då haft rätt att kontakta honom.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det och behandling av personuppgifter

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av företagets yttrande framgår att företaget innan telefonförsäljningen gjort en kontroll mot spärregistret NIX-Telefon. Ärendet gäller dock inte NIX-Telefon utan att anmälaren tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Detta aktualiserar 21 § marknadsföringslagen som stadgar att det är förbjudet att ringa en konsument i marknadsföringssyfte om konsumenten tydligt har motsatt sig det. Företaget har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att de har låtit ringa en konsument som tydligt motsatt sig det.

Företaget har även behandlat anmälarens personuppgifter i strid med artikel 21.3 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) genom att behandla en konsuments personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål trots konsuments invändning mot det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare