Friad

Vital Dialog Sverige AB

Uttalandedatum: 2020-04-17Diarienummer: 20-068Anmälare: En konsumentMotpart: Vital Dialog Sverige ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter DM-nämndens beslut: Anmälan lämnas i sin helhet utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Vital Dialog Sverige AB (företaget) trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har inte motsatt sig uppgift att företaget har ringt anmälaren ett flertal gånger. Företaget har dock uppgett efter kontroll av samtalslistor att anmälaren aldrig svarat på samtalen och att företaget därför inte tagit emot anmälarens begäran om avregistrering från direktmarknadsföring. Företaget tror efter anmälan till DM-nämnden att anmälaren har försökt kontakta företaget genom att svara på den sms-reklam han har mottagit från företaget. Eftersom dessa sms inte går att svara på har företaget inte tagit emot någon invändning mot reklam från anmälaren.

Företaget har efter anmälan till DM-nämnden fört in anmälaren i spärregister.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det och behandling av personuppgifter

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Företaget har i sitt yttrande uppgett att de aldrig tagit emot anmälarens begäran om avregistrering eftersom anmälaren inte har svarat på något av telefonsamtalen. DM-nämnden finner ingen anledning att inte tillmäta tilltro till företagets yttrande.

Anmälan lämnas därmed utan åtgärd i sin helhet.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

Mattias Grundström,  Sekreterare