Fälld

Carolinas Matkasse AB

Uttalandedatum: 2020-05-06Diarienummer: 20-007Anmälare: En konsumentMotpart: Carolinas Matkasse ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Carolinas Matkasse AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument i direktmarknadsföringssyfte som var införd i NIX-Telefon

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Carolinas Matkasse AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- Telefon.

 

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de köpt telefonnummer av en samarbetspartner som på grund av en felaktig hantering inte har kontrollerat telefonnumren mot NIX-Telefon.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att företaget erhållit telefonnummer från en underleverantör som inte gjort en kontroll mot spärregistret NIX-Telefon. Företaget har dock ett långtgående ansvar för sina underleverantörer. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att låta ringa en konsument i direktmarknadsföringssyfte som var införd i NIX-Telefon.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare