Friad

Likvidum

Uttalandedatum: 2020-05-06Diarienummer: 20-018Anmälare: En konsumentMotpart: LikvidumFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Likvidum (företaget) trots att hon är införd i spärregistret NIX- telefon.

 

Företagets uppgifter

Företaget har inte motsatt sig anmälarens uppgift om telefonförsäljning samt har uppgett att de erhållit anmälaren uttryckliga samtycke till att bli kontaktad vid ett tillfälle när konsumenten deltog i en tävling. Företaget har även uppgett anmälaren nu är avregistrerad från framtida direktreklam.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att företaget erhållit anmälarens telefonnummer genom att hon deltagit i en tävling där hon godkände kontakt i direktmarknadsföringsändamål. Företaget anses därmed inte ha brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare