Friad

Mediekonsulterna

Uttalandedatum: 2020-05-06Diarienummer: 20-020Anmälare: En konsumentMotpart: MediekonsulternaFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Mediekonsulterna (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

 

Företagets uppgifter

Företaget har ringt anmälaren i hans egenskap som företrädare för ett företag, d.v.s. en juridisk person. Det telefonnummer som ringts är registrerat för den juridiska person företaget försökte nå.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att företaget ringt anmälarens nummer för att nå företrädaren för en juridisk person. Endast fysiska personer kan vara införda i spärregistret NIX-Telefon. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström

Sekreterare