Fälld

Viasat

Uttalandedatum: 2020-05-08Diarienummer: 20-037Anmälare: En konsumentMotpart: ViasatFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig detDM-nämndens beslut: Viasat har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i direktmarknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direkt marknadsföringssyfte trots att han tidigare har invänt ett flertal gånger mot att bli kontaktad av företaget i det syftet.

 

Företagets uppgifter

Viasat (företaget) har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

 

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger därför inkomna uppgifter till grund för bedömningen och finner att företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som motsatt sig kontakt från företaget i direktmarknadsföringssyfte.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

 

                                     

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist