Fälld

Insplanet AB

Uttalandedatum: 2020-05-01Diarienummer: 20-043Anmälare: En konsumentMotpart: Insplanet ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till en konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Insplanet AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i marknadsföringssyfte av Insplanet AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- Telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger inkomna uppgifter till grund för bedömningen. Företaget har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument vars telefonnummer är infört i spärregistret NIX-Telefon.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare                               

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist