Fälld

Skandiamäklarna

Uttalandedatum: 2020-05-01Diarienummer: 20-052Anmälare: En konsumentMotpart: SkandiamäklarnaFrågeställning: Marknadsföring per telefon till en konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonNIX-nämndens beslut: Skandiamäklarna har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i marknadsföringssyfte av Skandiamäklarna (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- Telefon och trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Skandiamäklarna har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som är med i NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden lägger inkomna uppgifter till grund för bedömningen. Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument vars telefonnummer är infört i spärregistret NIX-Telefon och som tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

 

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist