Friad

Svensk Mobiltjänst AB

Uttalandedatum: 2020-05-08Diarienummer: 20-053Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk Mobiltjänst ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd av Svensk Mobiltjänst AB (företaget) trots att hon är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de inte bedriver någon konsumentsförsäljning via telefon. Det anmälda telefonnumret tillhör heller inte företaget.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att företaget inte bedriver konsumentförsäljning samt att det i anmälan angivna telefonnumret inte tillhör företetaget. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare