Fälld

Svensk Fastighetsförmedling

Uttalandedatum: 2020-05-01Diarienummer: 20-061Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk FastighetsförmedlingFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: Svensk Fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Fastighetsförmedling (företaget) trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

 

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

 

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden. Av underlaget framgår att företaget låtit dela ut oadresserad reklam i strid med 21 § marknadsföringslagen.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

Mattias Grundström, Sekreterare                                 

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist