Fälld

Viasat

Uttalandedatum: 2020-05-01Diarienummer: 20-067Anmälare: En konsumentMotpart: ViasatFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter. DM-nämndens beslut: Viasat har brutit mot 21 § marknadsföringslagen eftersom företaget har ringt en konsument i direkt marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det. Viasat har behandlat personuppgifter i strid med EU:s förordning om personuppgifter eftersom behandling har skett i direktmarknadsföringsändamål efter konsuments invändning mot detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Viasat (företaget) trots att hon tidigare har bett företaget att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet. DM-nämnden gör sin bedömning baserat på de uppgifter som kommit in till nämnden. DM-nämnden finner att Viasat brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i direktmarknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig detta.

Behandling av personuppgifter

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 få personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att anmälarens personuppgifter behandlats i direktmarknadsföringssyfte trots att anmälaren invänt mot detta. Företaget har därmed behandlat personuppgifter i strid med artikel 21.3 GDPR.

 

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

 

 

 

Mattias Grundström, Sekreterare                                 

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist