Fälld

Notar, Stockholm

Uttalandedatum: 2020-05-08Diarienummer: 20-085Anmälare: En konsumentMotpart: Notar, StockholmFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: Notar AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen då de delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta genom Nej tack-skylt

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Notar AB (företaget) trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att dess anställda inte delar ut reklam till hushåll som motsatt sig sådan reklam. Företaget har även uppgett att om externa företag anlitas så instrueras de att följa företagets policy för utdelning av reklam. Företaget har slutligen uppgett att den utdelade reklamen måste bero på ett misstag och företaget ber om ursäkt för detta.

DM-nämndens bedömning

Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att företaget låtit dela ut oadresserad reklam till en konsument trots att konsumenten invänt mot sådan reklam. Företaget har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare