Friad

Hi3G Access AB

Uttalandedatum: 2020-06-10Diarienummer: 19-348 omprAnmälare: En konsumentMotpart: Hi3G Access ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig det. Behandling av personuppgifter DM-nämndens beslut: Anmälan lämnas i sin helhet utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Hi3G Access AB (Hallon) trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Hallon har uppgett att ett annat företag fått i uppdrag av Hallon att bedriva Hallons telefonförsäljning. I avtalet mellan Hallon och Hallons uppdragstagare stadgas att alla uppdrag ska utföras i enlighet med lag, branschstandard, praxis och telemarketingbranschens etiska regler. Hallon har bekräftat att det är uppdragstagaren som har ringt konsumenten, och att konsumenten samtyckt till sådan kontakt genom att delta i en s.k. weblead.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det och behandling av personuppgifter

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

EU:s förordning om personuppgifter (GDPR) reglerar bland annat hur ett företag får behandla personuppgifter i sin verksamhet. Av artikel 5 framgår ett krav på att behandling av personuppgifter ska vara laglig. Artikel 6 räknar upp de lagliga grunder som kan användas. Enligt artikel 21.3 får personuppgifter inte längre behandlas för direkt marknadsföring om den registrerade invänder mot det.

Av underlaget framgår att Hallon låtit kontakta en konsument i direktmarknadsföringsändamål efter att konsumenten lämnat sitt samtycke till sådan kontakt. Anmälan lämnas därför i sin helhet utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare