Friad

Verisure

Uttalandedatum: 2020-06-10Diarienummer: 20-036Anmälare: En konsumentMotpart: VerisureFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig detDM-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Verisure (företaget) den 14 januari 2020 trots att han tidigare har invänt mot att bli kontaktad av företaget i direktmarknadsföringssyfte.

Företagets uppgifter

Företaget har inte motsatt sig uppgift att anmälaren blivit uppringd av företaget. Företaget motsätter sig dock uppgift om att företaget har kontaktat konsumenten efter att denne har motsatt sig kontakt från företaget. Företaget har visat att konsumenten har kontaktat företaget via e-post och motsatt sig direktmarknadsföring från dem den 23 januari 2020.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att konsumenten har motsatt sig direktmarknadsföring från företaget 9 dagar efter att han blivit uppringd av företaget. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström,  Sekreterare