Fälld

Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 2020-06-29Diarienummer: 20-102Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk DirektreklamFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det med en Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han fått oadresserad reklam av Svensk Direktreklam (företaget) trots att hans brevlåda har en Nej tack-skylt. Han har även uppgett att han kontaktat företaget tre gånger och bett dem att inte dela ut oadresserad reklam till honom.

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam har uppgett de är mycket noga med att följa branschens etiska regler, där respekt för Nej tack-dekaler är en av de viktigaste. Företaget att uppgett att utdelaren i detta fall har missuppfattat sina instruktioner vilket företaget ber om ursäkt för samt att en ny utdelare har tillsats på distriktet.

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en Nej tack-skylt på sin brevlåda anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att anmälaren tydligt motsatt sig oadresserad reklam och trots detta mottagit den typen av reklam.

Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare