Friad

Verisure Sverige AB

Uttalandedatum: 2020-06-29Diarienummer: 20-105Anmälare: En konsumentMotpart: Verisure Sverige ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig detDM-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Verisure Sverige AB (företaget) den 17 april 2020 trots att hon tidigare har skrivit till företaget och bett om avregistrering.

Företagets uppgifter

Företaget har bekräftat att de ringt anmälaren flertalet gånger samt att anmälaren har begärt avregistrering. Företaget har däremot motsatt sig uppgift om att de har ringt anmälaren efter dennes begäran om avregistrering eller den 17 april 2020. Anmälaren har opt:at in den 7 februari 2020 och därmed godkänt att bli kontaktad av företaget. Företaget har försökt kontakta anmälaren med start den 7 februari 2020, och sista gången den 14 april 2020. Den 15 april placerads anmälaren på företagets interna opt out-lista samt alla hennes personuppgifter raderades i enlighet med GDPR.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att anmälaren samtyckt till kontakt från företaget den 7 februari 2020. Det har inte visats att anmälaren kontaktats efter att hon motsatt sig fortsatt kontakt. Anmälan lämnas därför i sin helhet utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare