Friad

Lövestad Larmcentral AB

Uttalandedatum: 2020-06-29Diarienummer: 20-118Anmälare: En konsumentMotpart: Lövestad Larmcentral ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-TelefonDM-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Lövestad Larmcentral AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- telefon.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de inte ringer samtal i direktmarknadsföringssyfte till konsumenter eller företag. Företaget bekräftar att de har ringt anmälaren men kan i sitt system se att anmälaren inte svarat. Företaget ringde inte i marknadsföringssyfte utan för att anmälaren finns på en kontaktlista då ett larm gått på ett företag.

DM-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget framgår att företaget inte ringer samtal i direktmarknadsföringssyfte. Anmälan lämnas därför utan åtgärd i sin helhet.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare