Fälld

Bjurfors, Nacka

Uttalandedatum: 2020-06-29Diarienummer: 20-120Anmälare: En konsumentMotpart: Bjurfors, NackaFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det med en Nej tack-skyltNIX-nämndens beslut: Bjurfors har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han fått oadresserad reklam av Bjurfors, Nacka (företaget) trots att hans brevlåda har en Nej tack-skylt.

Företagets uppgifter

Företaget har inte motsatt sig uppgift om att de har låtit dela ut oadresserad reklam till anmälaren. Företaget har uppgett att det sett över rutiner för utdelning för att undvika framtida utdelning till konsumenter som motsatt sig det.

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en Nej tack-skylt på sin brevlåda anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att anmälaren tagit emot oadresserad reklam från företaget trots att han har en Nej tack-dekal på sin brevlåda.

Företaget har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare