Fälld

Notar, Stockholm

Uttalandedatum: 2020-06-29Diarienummer: 20-123Anmälare: En konsumentMotpart: Notar, StockholmFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det med en Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: Notar har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han fått oadresserad reklam av Notar (företaget) trots att hans brevlåda har en Nej tack-skylt.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att det inte delar ut oadresserad reklam i brevlådor med Nej tack-dekal, oavsett om Notars medarbetare eller andra utdelare sköter utdelningen. I det specifika fallet tror Notar att det handlar om ett misstag vid utdelningen och företaget ber om ursäkt för detta.

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en Nej tack-skylt på sin brevlåda anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att anmälaren tagit emot oadresserad reklam från företaget trots att han har en Nej tack-dekal på sin brevlåda.

Företaget har därmed brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare