Fälld

Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg

Uttalandedatum: 2020-06-29Diarienummer: 20-124Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk Fastighetsförmedling, GöteborgFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det med en Nej tack-skyltDM-nämndens beslut: Svensk Fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han fått oadresserad reklam av Svensk Fastighetsförmedling (företaget) trots att hans brevlåda har en Nej tack-skylt.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att utdelaren troligtvis har bortsett från sina instruktioner från företaget gällande utdelningen av reklam. Företaget beklagar incidenten och ber om ursäkt till anmälaren.

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en Nej tack-skylt på sin brevlåda anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att anmälaren tydligt motsatt sig oadresserad reklam och trots detta mottagit den typen av reklam.

Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare