Friad

Eriks Fönsterputs, Höganäs

Uttalandedatum: 2020-06-29Diarienummer: 20-128Anmälare: En konsumentMotpart: Eriks Fönsterputs, HöganäsFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig detDM-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att hon blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Eriks Fönsterputs (företaget) den 22 maj 2020 trots att hon tidigare har bett företaget att inte kontakta henne.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att de inte i någon kanal (e-post etc.) hittat anmälarens begäran om att inte bli kontaktad. Företaget har bekräftat att de ringt anmälaren två gånger, en gång utan svar och under det andra samtalet tackade anmälaren nej till erbjudandet.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår att företaget har kontaktat anmälaren två gånger. Det är dock inte visat att anmälaren har motsatt sig kontakt från företaget. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström,  Sekreterare