Fälld

Advisa AB

Uttalandedatum: 2020-08-31Diarienummer: 20-003Anmälare: En konsumentMotpart: Advisa ABFrågeställning: Utdelning av adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig detNIX-nämndens beslut: Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han den trettonde januari 2020 mottagit adresserad direktmarknadsföring från Advisa AB (företaget) trots att han tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har uppgett att marknadsföringsutskick skickats till anmälaren i augusti 2019, december 2019 samt i april 2020. Företaget har motsatt sig uppgift att anmälaren ska ha kontaktat företaget och motsatt sig reklam från dem efter att ha genomfört en intern utredning. Advisa AB bestrider sammanfattningsvis att de överträtt 21 § marknadsföringslagen genom att kontakta anmälaren.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter som tydligt motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter. Enligt anmälan har anmälaren tidigare bett företaget att inte kontakta honom. Detta har dock inte visats. Företaget har uppgett att de efter intern utredning inte kan se att anmälaren ska ha kontaktat företaget för sådan begäran. Anmälan lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare