Fälld

Svensk Låneförmedling AB

Uttalandedatum: 2020-08-03Diarienummer: 20-104Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk Låneförmedling ABFrågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument som tydligt motsatt sig detDM-nämndens beslut: Svensk Låneförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd i direktmarknadsföringssyfte av Svensk Låneförmedling AB (företaget) den 29 april 2020 trots att han flera gånger tidigare har bett företaget att inte kontakta honom.

Företagets uppgifter

Företaget har underlåtit att yttra sig i ärendet.

DM-nämndens bedömning

Samtal till konsument som tydligt har motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. DM-nämnden lägger inkomna uppgifter till grund för bedömningen. Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte trots att konsumenten tidigare motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström, Sekreterare                                 

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist