Fälld

Svensk Direktreklam

Uttalandedatum: 2020-08-03Diarienummer: 20-112Anmälare: En konsumentMotpart: Svensk DirektreklamFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det med en Nej tack-skyltNIX-nämndens beslut: Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har tagit emot oadresserad reklam av Direktpress tillsammans med en utdelad lokaltidning trots att hans brevlåda har en Nej tack-skylt.

Företagets uppgifter

Svensk Direktreklam har valt att yttra sig i Direktpress ställe. Svensk Direktreklam har uppgett att de är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i direktmarknadsföringsbranschen. Varje utdelar får instruktioner när han eller hon börjar arbeta som utdelare. Trots detta inträffar enstaka misstag och det är vad som har hänt i detta fall. Utdelaren har av misstag delat ut en bunt med både samhällsinformation och reklam istället för en bunt med endast samhällsinformation till anmälaren. Företaget har beklagat att de missat Nej tack-dekalen i detta ärende.

DM-nämndens bedömning

Utdelning av oadresserad reklam till konsument som motsatt sig det

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till en enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en Nej tack-skylt på sin brevlåda anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Av underlaget framgår att anmälaren tydligt motsatt sig oadresserad reklam och trots detta mottagit den typen av reklam.

Företaget har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring

Mattias Grundström,  Sekreterare