Fälld

Magdas fönsterputs i Sverige AB

Uttalandedatum: 2020-08-31Diarienummer: 20-122Anmälare: En konsumentMotpart: Magdas fönsterputs i Sverige ABFrågeställning: Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skyltNIX-nämndens beslut: Magdas fönsterputs i Sverige AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de låtit dela ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Magdas fönsterputs i Sverige AB trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Magdas fönsterputs i Sverige AB (företaget) har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Företaget har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden gör sin bedömning baserad på det material som inkommit till nämnden. Bedömningen baseras därför på anmälarens uppgifter i detta fall.

NIX-nämnden bedömer att Magdas fönsterputs i Sverige AB agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att låta dela ut oadresserad reklam till en konsument som motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

e.u. Sofia Björkbacka, Beredningsjurist